باورهای عامیانه مردم

160,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهدکتر حسن ذوالفقاری
نوبت چاپ5
تعداد صفحات1163
نوع جلدسخت
قطعوزیری
سال نشر1398
موضوعفرهنگ عامه
نوع کاغذبالکی
وزن (به گرم)1606
شابک9786002293978

باورهای عامیانه مردم ایران:باورها بنیادی ترین مبانی جهان بینی انسان را در خود دارد،با تحول باورها،فرهنگ نیز گرایش و سمت و سوی دیگری به خود میگیرد؛بنابراین با شناخت تحولات رخ داده در باورهای اقوام،به فرهنگ آن قوم میتوان پی برد.این شناخت ما را به دیگر تحولات اجتماعی،اعتقادی،سیاسی و فکری رهنمون خواهد کرد.این پژوهش با توجه به چنین ضروراتی انجام شد،یکجا کردن باورهای مشترک قومی راه مطالعه را بر ما آسان و امکان مطالعات تطبیقی را ممکن می سازد.کتاب شامل 650 مدخل و یازده هزار باور و بسامد رواج آن در مناطق مختلف ایران است.مولف کوشیده تا آنجا که ممکن باشد بازتاب باورهای عامه را در شعر شاعران،امثال فارسی،سفرنامه ها،متون ادبی،خواب نامه ها و تمامی آثار مربوط به فرهنگ مردم جسن و جو کند و نشان دهد.همچنین ذیل هر عنوان با دسته بندی و طبقه ها باورها کوشیده نظمی منطقی به باورهای هر مدخل دهد.برای نشان دادن گستره جغرافیایی باورها و منطقه رخداد آن نام شهر یا منطقه آمده است.منابع این کتاب شامل بیش از هزار کتاب و مقاله و پایان نامه است