بخارا (۱۳۹) مهر و آبان ۱۳۹۹

شماره ۱۳۹
55,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
سردبیرعلی دهباشی
موضوعادبیات
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
وزن (به گرم)697
تعداد صفحات772