تاملاتی بر نسبت ساحت قدس وجود و تاریخ (۳)

ساحت قدس جامعه و امر سیاسی جلد سوم
100,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهبیژن عبدالکریمی
نوبت چاپ1
تعداد صفحات496
سال نشر1399
نوع جلدسخت
قطعرقعی
موضوعفلسفه و عرفان
نوع کاغذتحریر
وزن (به گرم)653
شابک9786226682589

این کتاب، به عنوان جلد سوم مجموعۀ سه‌گانۀ تأملاتی بر نسبت ساحت قدس، وجود و تاریخ، گفت‌وگوهایی در خصوص رابطۀ ساحت قدس، جامعه و امر سیاسی است. در این مجموعه کوشش شده است حضور ساحت قدس در زیست‌جهان اجتماعی و تاریخی ما و نیز امکان امر سیاسی، به معنای حس تعلق فرد به سرنوشت جامعه، در پرتو سیطرۀ نیهیلیسم، بسط اندیویدوآلیسم افراطی و اتمیزه شدن افراد جامعه در جهان پسامدرن مورد تأمل قرار گیرد. همچنین یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخصه‌های دوران مدرن غربی ظهور اومانیسم (بشربنیادی) و اراده‌گرایی (ولونتاریسم)ای است که خود جلوه‌ای از شدّت و حدّت یافتن همان «ارادۀ معطوف به قدرتِ» متافیزیکی است. ارادۀ معطوف به قدرت، ظهور و جلوۀ دیگری از نیهیلیسم، خودبنیادی بشر و بی‌بنیادی اوست. در مباحث این کتاب کوشش بر این است که با سوگردانی به سوی وجود فی‌‌نفسه، که یگانه ساحت قدس است، در برابر امر سیاسیِ مبتنی بر ارادۀ معطوف به قدرت به امکان دیگری اندیشیده شود تا شاید در روزگار سیطرۀ نیهیلیسم و بحران معنا، و به تبع آن مرگ امر سیاسی و اضمحلال سیاست، افق تازه‌ای برای حیات اجتماعی و امر سیاسی منکشف گردد. بر اساس این تفکر، هر گونه دَم‌دستی تلقی کردن و شتاب‌زدگی در ارائۀ راه‌حل‌های انقلابی برای برون‌شد از جهان نیهیلیستیک کنونی، خود نوعی بشربنیادی، ولونتاریسم (اراده‌گرایی) و حاصل همان ارادۀ معطوف به قدرتی است که عین نیهیلیسم و بنیاد آن است.