حافظ اندیشه

80,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهمصطفی رحیمی
نوع جلدسخت
قطعرقعی
نوبت چاپ2
سال نشر1399
موضوعادبیات
نوع کاغذتحریر
وزن (به گرم)526
شابک9786004901062

دکتر مصطفی رحیمی، حقوق دان و مؤلف و مترجم برجسته، در این کتاب به «اندیشۀ» حافظ می پردازد و در پرتو اندیشۀ مدرن، جنبه های گونه گون اندیشۀ حافظ را از پس زیبایی و خیره کنندگی غزل هایش تحلیل می کند. او «همساز کردن ناهمسازها» را ایدۀ بنیادین حافظ تلقی می کند و با ارجاعات مفید و مختصر می کوشد که ابعاد پنهان «نظریۀ عشق و رندی» را در نظام اندیشۀ حافظ آشکار سازد و همچنین نشان می دهد که کدام سویه های اندیشۀ حافظ با نظریات فلسفی عصر مدرن تلاقی می کند و کدام سویه ها با آن متفاوت است. نویسنده پردۀ نقش نقش شعر حافظ را کنار می زند تا از ورای آن انسان و جهان مطلوب حافظ را بازشناسد. در این میانه معنا و جایگاه یکایک گزاره های شعر حافظ در نظام اندیشۀ او به زبانی روشن تشریح می شود.