درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن ۲ (اشکال سیاسی و اقتصادی مدرنیته)

75,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهجان الن
نویسندهپیتر بریم
نویسندهپال لوییس
مترجمعباس مخبر
مترجمحسن مرتضوی
نوبت چاپ4
تعداد صفحات392
سال نشر1399
نوع جلدسخت
قطعوزیری
موضوعجامعه شناسی
نوع کاغذتحریر
وزن (به گرم)730
شابک9789643292577

فهم جامعه‌ي مدرن مجموعه‌اي چهارجلدي است که ويراستار متن اصلي آن نظريه‌پرداز بزرگِ جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي، استوارت هال، است. اين مجموعه بر اين ديدگاه کلي استوار شده که شکل‌گيري جامعه‌‌هاي مدرن و چندوچونِ عمل‌کردِ آن‌‌ها را بايد به‌صورت چندعلتي تبيين کرد و ترکيبي از چند فرآيند را در آن‌ها دخيل دانست: فرآيندهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. اين فرآيندهاي چندگانه شالوده‌ي ساختاري کتاب را نيز رقم زده‌اند. جلد يکم، صورت‌بندي‌هاي مدرنيته، به شکل‌گيري نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه‌ي مدرن اختصاص دارد؛ جلدهاي دوم و سوم، يعني اشکال سياسي و اقتصادي مدرنيته و اشکال اجتماعي و فرهنگي مدرنيته، به بررسي فرآيندها و مسائل جامعه‌ي مدرن اختصاص دارند که برخي در سراسر دوره‌ي مدرن استمرار دارند و برخي ديگر پديده‌هايي مربوط به دوره‌ي خاصي از حيات جامعه‌ي مدرن هستند. جلد چهارم اين مجموعه، مدرنيته و آينده‌هاي آن، بر پايه‌ي عوامل چهارگانه‌ي فوق، به بازشناسي نيروهاي اجتماعي در حال ظهور و فرآيندهاي متضادي مي‌پردازد که جامعه‌ي مدرن را از بيخ و بن تغيير مي‌دهند. اشکال سياسي و اقتصادي مدرنيته از پنج فصل تشکيل شده است. فصل نخست، "دموکراسي در جوامع مدرن"، تحليلي از ايده‌ي دموکراسي مدرن و محدوديت‌هاي دامن‌گير آن به دست مي‌دهد، و از تحولاتي سخن مي‌گويد که در خودِ دموکراسي روي دادند و باعث شدند امروز دموکراسي به رايج‌ترين و پوياترين شکل سياسي مدرن بدل شود. در فصل دوم، "دولت در جوامع سرمايه‌داري پيشرفته"، مؤلف به بررسي ماهيت دولت سرمايه‌داري پيشرفته و مناسبات آن با جامعه‌ي مدرن مي‌پردازد. فصل سوم، که به بررسي "فرهنگ سياسي و جنبش‌هاي اجتماعي" مي‌نشيند، پرسش‌هايي را در مورد بستر اجتماعي عملِ دولت، نفوذ ارزش‌هاي اجتماعي و شکل‌گيري منافع اجتماعي در چارچوب حيات سياسي مطرح مي‌کند. فصل چهارم که عنوان "شهروندي و دولت رفاه" را بر تارک خود دارد، مي‌کوشد تا پي‌آمدهاي مدرنيته‌ي سياسي براي فرد و تکوين درک مدرن از شهروندي را بررسي کند. و فصل پنجم، "فورديسم و صنعت مدرن"، ويژگي‌هاي اصلي فورديسم را بررسي مي‌کند که ازجمله عبارت‌اند از توليد انبوه بر پايه‌ي فن‌آوري خط مونتاژ، پديدآمدن کارگر انبوه‌ساز، و نقش دولت در ايجاد بازارهاي انبوه. در پايان هر فصل، گزيده‌ي کوتاهي از چند کتاب کلاسيک و معاصر مربوط به موضوع آمده، که خواننده را با نوشته‌هاي‌ متفکران و نظريه‌پردازان مهم درباره‌ي موضوع فصل آشنا مي‌کند.