شعر زمان ما (۲۹) اخوان ثالث

50,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهمحمد حقوقی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
نوع کاغذتحریر
نوبت چاپ18
سال نشر1398
موضوعشعر فارسی
وزن (به گرم)444
شابک9789646736924

اخوان و آفرینش شعر 10 ـ معنى تنوع در شعر اخوان 11 ـ سیر اندیشه اخوان 12 ـ جوهر تلخوش، مایه شعر اخوان 16ـ درونمایه شعر اخوان 18ـ اخوان آرمانگرا 18 ـ اخوان گریان 19 ـ سیر تحول زبان و بیان در شعر اخوان 21 ـ زبان خراسانى 21 ـ اضلاع زبانى شعر اخوان 22ـ زبان ویژه در شعر اخوان :25 1) عامیانه و معمول 25 ـ 2) ادبى و منسوخ 26 ـ 3) واژه‌هاى تازى 26 ـ تركیب‌هاى ویژه اخوان 26 ـ تركیب‌هاى تصویرى اخوان 27 ـ تعبیرهاى اخوان28 ـ سیر تحول زبان و بیان در شعر اخوان 29 ـ وزن در شعر اخوان 32 ـ قافیه در شعر اخوان :34 نخست قافیه قطعه‌اى 34 ـ دوم قافیه «بندى» 36 ـ سوم قافیه معمول 36 ـ شگردها و تناسب محتوى و محتوا در شعر اخوان 37 ـ تصویرهاى شعر اخوان 47 ـ تناسب تصویر و زبان در شعر اخوان 49 ـ اخوان تابع اسلوب و شارح شعر نیما 53 ـ اخوان بعنوان بزرگترین و آخرین شاعر كلاسیك ایران 54 ـ اخوان بعنوان شاعر نوپرداز 56 ـ اخوان در مقایسه با نیما، شاملو و فروغ 60 ـ شعر اخوان پلى میان شعر كهن و شعر نو 61 ـ مهمترین دهسال عمر شاعرى اخوان 62.
«شعر زمان ما» نام عام کتاب‌هایى است که انتشارات نگاه هرچند ماه یکبار، یکى از مجلدات آن را انتشار خواهد داد. با این منظور که خوانندگان و علاقمندان شعر این زمان خاصه دانشجویان و شاعران جوان ـ بتوانند با فضاى راستین شعر این روزگار، که صور گوناگون آن، صرفآ در آثار چند شاعر پیشرفته امروز تجلى یافته است، آشنایى یابند.چنین کتاب‌هایى، ضمن اینکه موفق‌ترین شعرهاى هر شاعر را به عنوان متن دربر خواهد داشت، نیز شامل مقدمه‌اى خواهد بود که بیش یا کم مسیر خاص خود شاعر را از آغاز ایام شاعرى او تا امروز نشان خواهد داد. و درست از همین جاست که این مجلدات با منتخبات و برگزیده‌هاى معمول و متداول تفاوت مى‌کند.این مقدمه، همه مختصات و کیفیات شعر شاعر و همه جوانب کار او را دربر خواهد داشت: چگونگى سرایش، زبانِ وسیله و زبانِ شعر، محتوا، «دید» و جهان‌بینى، تأثیرپذیرى و تأثیرگذارى، ساختمان خاص و فضاى ویژه و به طور کلى ضعف‌ها و قدرت‌هاى او را… و…بدیهى است کتابى از این دست، وقتى به نسبت کامل و جامع خواهد بود که در عین حال، راه ورود به فضاى ویژه اشعار هر شاعر را ـ که در حقیقت مربوط به زبان ویژه شعرى اوست ـ حتى‌الامکان نشان دهد.