شعر زمان ما (۳) سهراب سپهری

35,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهسهراب سپهری
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
نوبت چاپ23
سال نشر1398
نوع کاغذبالکی
موضوعشعر فارسی
وزن (به گرم)310
شابک9789646736917

نحوه «آفرینش» و عدم «تنوع» در شعر سپهرى 11 ـ دوره‌هاى شعر سپهرى 14 ـ سیر چگونگى بیان در دوره اول شعر سپهرى 15 ـ سیر چگونگى بیان در دوره دوم شعر سپهرى 20 ـ سه نوع بیان شعر سپهرى 25 ـ تخیل زائد در شعر سپهرى 27 ـ شعر «حرفى» و نه «ساختارى» سپهرى 29 ـ تفاوت شعر نیما و سپهرى 30 ـ شعر سپهرى واجدِ «جوهر شعرى»، «بیان خاص» و «جهان‌بینى» 32 ـ شعر سپهرى فاقدِ اصل «ساخت» 34 ـ شعر سپهرى، شعرى مستعدّ «حذف» 35ـ یكى از موارد تفاوت شعر شاملو و سپهرى 39 ـ «ادراك» واژه كلیدىِ جهان‌بینى سپهرى 43 ـ «خدا»، دیگر واژه «بسامد»ى شعر سپهرى 44 ـ سپهرى، شاعر خردسال، نه عارف سالخورد 49 ـ تأثیرپذیریهاى سپهرى 49 ـ تفاوت نگاه سپهرى و فروغ
چنین كتاب‌هایى، ضمن اینكه موفق‌ترین شعرهاى هر شاعر را به عنوان متن دربر خواهد داشت، نیز شامل مقدمه‌اى خواهد بود كه بیش یا كم مسیر خاص شاعر را از آغاز ایام شاعرى او تا به امروز نشان خواهد داد. و درست از همین‌جاست كه این مجلدات با منتخبات و برگزیده‌هاى معمول و متداول تفاوت مى‌كند.
و شبی از شبها
مردی از من پرسید
تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟