فصلنامه تخصصی سینما ۲۷(بهار و تابستان ۱۴۰۰)

سال نهم شماره ۲۷
60,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
سردبیرعلیرضا رسولی‌نژاد
موضوعسینماوتئاتر
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
وزن (به گرم)277
تعداد صفحات144