مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن ببیستم

55,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهادوارد لوسی اسمیت
مترجمدکتر علیرضا سمیع‌آذر
نوبت چاپ18
تعداد صفحات304
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
سال نشر1398
موضوعهنر
وزن (به گرم)463
شابک9789646994096
نوشتار حاضر مبحثی درباره سبک‌ها و رویکردهای جنبش‌های هنری خاصه مجسمه‌سازی و نقاشی و مفاهیم اساسی است آن که در نه فصل فراهم آمده است .این کتاب در سال 1945برای نخستین بار به چاپ رسید .اما از آن تاریخ چندین بار بازنویسی شده که آخرین آن، یعنی نسخه حاضر، پس از افزودن بخش‌های جدید در سال 1997 از سوی موسسه انتشاراتی "تیمز وهادسن "چاپ و انتشار یافت .مترجم در مقدمه کتاب شرح می‌دهد که "در قرن بیستم هنر به طور وسیعی از کارکرد زینتی و اشرافی فاصله گرفته و پیوسته تلاش داشت تا نقشی متعهدانه را در پیش گیرد :هنر سده بیستم، که البته ریشه در تحولات چشم‌گیر نیمه دوم سده نوزدهم داشت، در این راه گاه به مسائل اجتماعی و انسانی و گاه به خود هنر متعهد شد .اما در مجموع هنر قرن بیستم و به ویژه نیمه دوم آن، بیش از همیشه درصدد تاثیر گذاشتن بر مخاطب خود بود .این پدیده تا حدی ناشی از نوعی نیاز فزاینده به خودنمایی در بین هنرمندان بود...گروهی در این وانفسا، تا بدان جا پیش رفتند که برهم زدن آرامش ذهنی تماشاگر و وارد ساختن شوک به او را هدف اصلی کارکرد هنری خود قرار دادند .دهه‌های آخرین قرن به ویژه، شاهد ظهور شیوه‌های متنوعی از کار هنری بود که همگی در نوعی اهتمام بی‌رحمانه برای ایجاد هراس و تشنج ذهن در مخاطب با یکدیگر شریک بودند...مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری ظهور و تحولات جریان‌های هنری در کشورهای آمریکا و اروپا...تا حد زیادی تابع شرایط اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بود .در یک سو، اروپای خسته، سرخورده و ورشکسته از جنگ قرار داشت، و در طرف دیگر آمریکای پیروز از جنگ پاسیفیک که سودای تاریخی تصاحب دنیا را در سر می‌پروراند....در حالی که آمریکاییان جنبش پر هیجان پاپ را به دنیا معرفی می‌کردند، اروپاییان در سورئالیسم مایوسانه و خرمان اکسپرسیونیستی خود سیر می‌کردند .در آمریکا هیجان، غرور و سرمستی در گونه‌های مختلف هنر انتزاعی و رفتارها تجلی یافت، در حالی که هنرمندان اروپا همچنان به سنت‌های شکل‌گرای تخریبی بری یاس و بدبینی خود نسبت به زندگی و حیات ادامه می‌دادند...نیمه دوم قرن به ویژه دو دهه آخرین آن، شاهد ظهور گرایش‌هایی بود که پیوسته بر اهمیت "موضوع "در مقابل "ساختار شکلی و زیبایی شناسانه "اثر هنری تاکید می‌ورزید .این جرایان فکری بستر مناسبی برای گسترش جنبش‌هایی همچون فمینیسم فراهم ساخته و از آن مهم‌تر نوعی هم نوایی جمعی و گروه‌گرایی را ترویج کرد....هنر مفهومی و موضوع‌گرا در سال‌های آخرین قرن ادراکات زیبا شناختی را به شدت دگرگون ساخته و نوعی اخلاقیات تهاجمی و ستیزه‌جویانه را بدان ملتزم ساخت .در سراسر کتاب حاضر، نگارنده کوشش کرده است جنبش‌های مهم هنری را نقد و بررسی نماید .وی به همین منظور، مباحث کتاب را با این موضوعات فراهم می‌آورد" :سبک در محتوا"، "اکسپرسیونیسم انتزاعی"، "چشم‌انداز اروپا"، "انتزاع‌گرایی پسا نقاشانه"، "پاپ، محیط و رویدادها"، "تندیس‌های انتزاعی، هنر مینیمال و هنر مفهومی"، "هنر بی پیرایه، پسا مینیمالیسم و میراث آن"، "گرایش‌های جدید اکسپرسیونیستی در دهه "1980، "هنر آمریکا در دهه "1980و "هنر موضوع‌گرا :هنر آفریقایی آمریکایی و هنر فمینیست ."