نو ارغنون

30,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهفرانسیس بیکن
مترجممحمود صناعی
نوبت چاپ4
تعداد صفحات136
سال نشر1399
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موضوععلوم اجتماعی
نوع کاغذبالکی
وزن (به گرم)228
شابک9786001760723

مبدع «نو ارغنون» زمانیست كه در برابر تأكید ارسطو بر «قیاس» به عنوان روش اصلی كسب معرفت، فرانسیس بیكن بر «استقراء» تأكید نمود و استقراء را موضوع خاص «ارغنون جدید» یا منطق جدید خود قرار داد. این منطق جدید فرانسیس بیكن همان «منطق علمی» است كه در علوم جدید مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. بدین لحاظ امیل بریه، «نو ارغنون» فرانسیس بیكن را «برنامهء علوم طبیعت همراه با بخشی از منطق كه مربوط به آنها است» می داند. فرانسیس بیكن منطق استقراء تجربی را برتر از روش شناسی علوم ریاضی می داند و از این نظر با «رنه دكارت» (فیلسوف فرانسوی كه پدر فلسفهء مدرن نامیده شده است و یكی دیگر از بانیان علوم مدرن محسوب می شود) تفاوت دارد.